To'garaklar

Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish muhim ekanligini xisobga olgan xolda kafedrada «EVRIKA» iqtidorli  talabalar klubi faoliyat ko‘rsatmoqda. Bunda 32 nafar iqtidorli talabalar professor-o‘qituvchilar bilan birga ilmiy izlanish olib bormoqda.

"Gidravlika" fani bo‘yicha  olimpiada 38 yildan buyon o‘tkazilib, bunda kafedra doim faol ishtirok etib 37 yil davomida faxrli I o‘rinni egallab kelmoqda. Bunday muvaffaqiyatga erishishda  institut rahbariyati va shu jumladan professor A.M.Arifjanov va u rahbarlik qilayotgan "Gidravlika va gidroinformatika" kafedrasidagi professor-o‘qituvchilarining hissasi katta.

2016 yilda “Oqimli nasos” ixtirosi bo‘yicha «GM» fakulteti magistranti M.Otoxonov intellektual mulk agentligining Patentini oldi.

«E V R I K A» to‘garagida o‘tiladigan mavzular:

 • «Gidravlika» fanining mazmuni va uning tarixi. O‘zbekiston olimlari tomonidan so‘ngi yillarda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar to‘g‘risida suhbat.
 • «Gidravlika» laboratoriyasiga ekskursiya.
 • Suyuqlikda jismlarning suzishi va Arximed qonuni.
 • Suyuqlik harakat rejimlari va ularni o‘rganishda asosiy analitik usullar.
 • O‘zbekistonda suv muammosi va uni xal qilishda olib borilgan ilmiy izlanishlar taxlili.
 • «Gidravlika» fanidan o‘tkaziladigan olimpiadaga tayyorgarlik. “Qiziqarli gidravlika” masalalari ustida suhbat.
 • Gidravlika yo‘nalishida olib borilayotgan ilmiy ishlar va bu yo‘nalishdagi muammolar mavzusida suhbat.
 • Suv sarfi va tezligini o‘lchash usullari
 • Qisqa kuvurlarning  gidravlik xisobida EXM ni qo‘llash
 • Nosilindrik kuvurlarda suyuklik xarakati
 • Suyuqlik energiyasidan foydalanish va amalda qo‘llash
 • Kanallarda  loyqa oqiziqlarini o‘rganish
 • Trapetseidal shaklli kanallarning  eng qulay ko‘ndalang kesimini aniqlash
 • Gidravlik sakrash va uning hisobi
 • Energiya so‘ndiruvchi inshootlar xisobi. Energiya so‘ndiruvchi devor va quduqlar
 • Suv omborlarining hajmini aniqlash

To‘garak o‘tkaziladigan kuni, vaqti va joyi:

Har xaftaning Chorshanba kuni  soat 1500 da G-419 auditoriyada.

Iqtidorli talabalar bilan ishlash bo‘yicha mas’ullar:

Kafedra xodimlari Raximov Q.T, Xodjiev A.K., Apakxo‘jaeva T.U.

Murojaat uchun ma’lumot:

Bino: G o‘quv binosi, 402 va 417 – xonalar  

Tel.:  (871) 237-19-71

Email: qudratjon74@mail.ru, alisher_xodjiev@mail.ru