Kafedra xodimlari

Xojiyev Aliakbar Abdumannopovich

Kafedra mudiri, texnika fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-19-86

Email: a.xojiyev@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Xaydarov Tuygun Anvarovich

 texnika fanlari nomzodi, dotsent

Tel.:  +99871-237-19-86

Email: t.xaydarov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Rajabov Nurmamat Qudratovich

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi dotsenti

Теl.:  +99871-237-19-86

Email: n.rajabov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


 Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi dotsenti

Теl.:  +99871-237-19-86

Email: z.mirxasilova@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Utepov  Burxon  Bektursinovich

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi  dotsenti

 Tel.: +99871-237-19-86

Email: b.utepov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Saidkhanova Nazokat Joldasovna

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi dotsenti

Теl.:  +99871-237-19-86

Email: n.saidhanova@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Murtazayeva Gulnoza Raxmat qizi

"Hayot faoliyati xavfsizligi" kafedrasi katta o'qituvchi

Теl.:  +99871-237-19-86

Email: g.murtazaeva@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Kushnazarov Ferdavs Isakulovich

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi assistent

Теl.:  +99871-237-19-86

Email: f.kushnazarov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 Kurbanov Azimjon Jo'raboy o'g'li

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi assistent

 Tel.: +99871-237-19-86

Email: a.kurbanov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Oblaqulov Sohib Tolliboy oʻgʻli

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi assistent

 Tel.: +99871-237-19-86

Email: s.oblaqulov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Zokirova Nozimaxon Sobir qizi

“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi stajor-o`qituvchisi

 Tel.: +99871-237-19-86

Email: n.zokirova@tiiame.uz

staff.tiiame.uz