Tadqiqotchilar

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

 1.  

Abdukodirova Maloxat

Dotsent

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Aholi punktlari sharoitlarida shakllanayotgan oqova suvlarni biologik tozalash usullarini takomillashtirish

 1.  

Razzokov Ruslan

katta oʻqituvchi

11.00.05-Atrof muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish

Suv xo‘jaligi korxonalari quvurlardan chiqayotgan gaz va chang aralashmasini utilizatsiya qilish qurilmasi parametrlarini asoslash.

 1.  

Maxmudova Umida

Tayanch doktorant

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Iqlim o’zgarishi sharoitida Amudaryo quyi qismi uchun ekologik oqimini baholash

 1.  

Mirzaqobulov Jahongirmirzo

Tayanch doktorant

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Qishloq xo'jaligida kollektor va drenaj suvlaridan foydalanishning sifat va miqdoriy salohiyati va imkoniyatlarini baholash

 1.  

Ashirova Olga Alеksandrovna

Doktorant

06.01.02 Melioratsiya va sug’orma dehqonchilik

Qishloq aholi punktlari suv ta’minoti tizimlarini hisoblash metodologiyasini rivojlantirish

 1.  

Muminov Maxmud Abdimuratovich

Tayanch doktorant

11.00.05 “Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy ryesurslardan oqilona foydalanish”

“Inqirozga uchragan tog‘ oldi yaylovlarini ekologik holati, ularni muhofaza qilish va qayta tiklashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish (Samarqand viloyati misolida)”

 1.  

Shoergashova Shobegim

Tayanch doktorant

11.00.05-Atrof muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish

Iqlim oʻzgarishi sharoitida daryo oqimi sifatini shakllantirishda suvning miqdoriy va fizik-kimyoviy koʻrsatkichlari oʻrtasidagi oʻzaro qonuniyat bogʻliqligini oʻrganish (Zarafshon daryosi ekotizimi misolida)

 1.  

Nasibov Bobur

Tayanch doktorant

11.00.05-Atrof muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish

Suv tanqisligi sharoitida kollektor drenaj va yer osti suvlaridan foydalanish imkoniyatlarini baholash (Andijon viloyati misolida)

 1.  

Masaliyeva Zilola

Tayanch doktorant

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

O‘zbekistonda oshib borayotgan suv tanqisligini virtual suv uslubi yordamida yumshatish va moslashish imkoniyatlarini baholash

 1.  

Musayev Aziz

Tayanch doktorant

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Zomin daryosi suv resurslaridan keng miqiyosda foydalanishning ekotizm xizmatlari potentsialiga taʼsiri

 1.  

Alimova Madina

Mustaqil tadqiqotchi

11.00.05-Atrof muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish

Suv o‘tlari yordamida sanoat oqava suvlarini biologik tozalashning optimal parametrlarini ishlab chiqish (Toshkentdagi Qibray pivo va alkogolsiz zavod misolida)