Tadqiqotchilar

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Abdukodirova Maloxat

Dotsent

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Aholi punktlari sharoitlarida shakllanayotgan oqova suvlarni biologik tozalash usullarini takomillashtirish

2.

Razzokov Ruslan

Assistent

11.00.03-Atrof muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish

Suv xo‘jaligi korxonalari quvurlardan chiqayotgan gaz va chang aralashmasini utilizatsiya qilish qurilmasi parametrlarini asoslash.

3.

Xamidov Avaz

Assistent

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Kuchli shimuvchan polimerli gidrogel asosida sug‘orishning  suvtejamkor texnologiyalarini ishlab chiqish

4.

Maxmudova Umida

Tayanch doktorant

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Iqlim o’zgarishi sharoitida Amudaryo quyi qismi uchun ekologik oqimini baholash

5.

Mirzaqobulov Jahongirmirzo

Tayanch doktorant

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik

Qishloq xo'jaligida kollektor va drenaj suvlaridan foydalanishning sifat va miqdoriy salohiyati va imkoniyatlarini baholash

6.

Shoergashova Shobegim

Assistent

11.00.03-Atrof muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish

Zarafshon daryosining suv miqdori va sifati o'rtasidagi dinamik o'zaro bog’liqlikni Neksus ta’sirida o'rganish