Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Amanov Bahodir To’xtasinovich

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

“Аgrolandshaftlarning agroresurs oʼzgarish potentsialini oshirish uchun ishlab chiqilgan va moslashtirilgan sugʼorish texnologiyalari ilmiy asoslari"

1.

Raxmonov Dilshod

Assistent

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

“Adir yerlarida eroziyaga karshi suvtejamkor texnologiyalarning samaradorligini tadqiq qilish (Zangiota tumani Zangiota-Navruz SIU misolida”

2.

Gafarova Aziza Isroilovna

Assistent

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

“Sug‘orish tizimlarida suv hisobini yuritishda informatsion texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish”

3

Usmanov Mirqodir Risqul o’g’li

Doktorant

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

“Sho‘rlangan yerlarda tuzga chidamli (galofit) o'simliklar samaradorligini baholash”

4

G’ulomov Daulet Karim o’g’li

Doktorant

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

“Loviyani tomchilatib sug‘orishda sug‘orish texnikasi elementlarini ilmiy asoslash”