Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

 

 

 

 

 

1.

Axmedjonov D.G.

t.f.n.

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Interpolimer kompleksidan foydalanilgan holda g’o’za sug’orishida suv tejamkor texnologiyalarning ilmiy asoslash

2.

Sarimsaqov M.M.

Q.x.f.n.

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

O‘zbekistonning sug‘oriladigan mintaqasida mevali bog‘ va tokzorlarni sug‘orishning resurstejamkor texnologiyalarini ilmiy amaliy asoslarini ishlab chiqish

3.

Shaymanov N.O.

Doktorant

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Sug‘oriladigan dalalar yuzini ekspluatatsion tekislashning ilmiy asoslarini takomillashtirish

4.

Gadaev N.N

Assistent

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Polimer quvur moslamasi yordamida g‘o‘za sug‘orilishida suvtejamkor texnologiyalarini ishlab chiqish

5

G‘ulomov S.B.

Assistent

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Nadejnost sistem nizkonapornogo kapelnogo orosheniya

 

Jumanov А.

Doktorant

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Improvement of watering of fruit plants in foothill zones

 

Urinbaev S.

Doktorant

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Scientific basis for the safe attraction of collector-drainage water for increasing the water availability of irrigated lands susceptible to salinization