Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Ro‘ziev I.M.

Assistent

06.01.02

Meliorativ gidrogeologik monitoringini GAT texnologiyalari yordamida takomilashtirish (Sirdaryo va Jizzax viloyati misolida)

2

Qodirov S M

Assistent

05.09.07

Mavsumiy boshqariladigan suv omborlarining shamol to‘lqin rejimi

3

Mansurov S

Assistent

05.09.07

Mavsumiy boshqariluvchi suv omborlari foydali hajmi kamayishini aniqlash

4

Jumaboeva G

Assistent

05.09.07

Tog‘ daryolari muallaq oqiziqlari oqimini genetik taxlil qilish usullarinini taxlil qilish