Tadqiqotchilar

 

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Qodirov S. M.

Katta o‘qituvchi

11.00.03

Chotqol daryosini gidrologik rejimini oziga xos xususiyatlari

2

Jumaboeyva G.U.

Assistent

11.00.03

Tog’ daryolari muallaq oqiziqlari oqimini genetik taxlil qilish usullarinini taxlil qilish

3

Hamroqulov J.S.

Tayanch doktorant

05.09.07

Sug’oriladigan maydonlarda daryo gidrologik rejimining yer osti suvlariga ta’sirini baholash (Qorasuv daryosi misolida)

4

Yaxshiyev SH.SH

Tayanch doktorant

05.09.07

Suv omborida bo‘ladigan filtratsiyaning suv ombori inshootlariga ta’sirini baholash (To‘dako‘l suv ombori misolida)