Tadqiqotchilar

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Qodirov S. M.

Assistent

05.09.07

Mavsumiy boshqariladigan suv omborlarining shamol to‘lqin rejimi

2

Mansurov S.R.

Assistent

05.09.07

Mavsumiy boshqariluvchi suv omborlari foydali hajmi kamayishini aniqlash

3

Jumaboeyva G.U.

Assistent

11.00.03

Tog’ daryolari muallaq oqiziqlari oqimini genetik taxlil qilish usullarinini taxlil qilish

4

Hamroqulov J.S.

Tayanch doktorant

05.09.07

Sug’oriladigan maydonlarda daryo gidrologik rejimining yer osti suvlariga ta’sirini baholash (Qorasuv daryosi misolida)