Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Kurbanova Aypara Djoldasovna

Kimyo fanlar nomzodi

01.00.10- Bioorganicheskaya ximiya i ximiya fiziologicheski aktivnыx veщestv

Polisaxaridы rasteniy roda Acantophyllum.