Tadqiqotchilar

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Samiev L

PhD, dotsent

05.09.07- “Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi”

Daryo cho‘kindilarining irrigatsion tizimlarida taqsimoti dinamikasi va boshqarish texnologiyalari

2

Allayorov D.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Tuproq o‘zanli kanallarning gidravlik samaradorligi va eksplotatsion ishonchliligini baholash

3

Jonqobilov S.

tayanch doktarant

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

“Gidravlik zarba to‘lqini tarqalish tezligini ikki komponentli suyuqlik oqimida hisoblashni takomillashtirish

4

Atakulov D.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

O‘zandagi jarayonlarni baholashda GAT texnologiyalar