Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Xodjiev A.Q.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Suv omborlaridan foydalanish rejimining o‘zandagi jarayonlarga ta’sirini ilmiy asoslash (Tuyamuyin suv ombori misolida)

2

Apakxujaeva T.U.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv omborlarini loyqa bosish jarayonining ekologik jihatlari