Tadqiqotchilar

Kafedra tadqiqotchilar

F.I.Sh.

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

Doktorant

1

Akmalov Sh.

05.09.07 – Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Daryodagi gidravlik va gidrologik jarayonlar monitoringida GAT texnologiyalari

Tayanch doktorantlar

1

Allayorov D.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Qoplamali va yarim qoplamali sug‘orish kanallarining gidravlik hisobini takomillashtirish

2

Melikuziyev S.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Sug’orish tizimlarini gidromexanizatsiya usulida tozalashni takomillashtirish

3

Uzbekov U.

05.09.07 – Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Iqlim o‘zgarishini suv omborning gidravlik va gidrologik rejimiga ta’sirini baholash

4

Haydarov A.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Suv ombori xavzasi morfometriyasining ularning gidrobiologik rejimiga ta’sirini baholash

5

Sultonov R.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Vertikal drenajlarning gidravlik hisobini takomillashtirish

6

Xoshimov A.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Resurs tejamkor texnologiyalar joriy etilgan maydonlarda  zovurlarning gidravlik parametrlarini asoslash

7

Ulashev Q.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Gruntli to‘g‘onlarda filtirasiyaga qarshi usullarni takomillashtirish

8

Shaymardanov S.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Tabiiy o‘zanli kanallarda oqimning tashuvchanlik qobilyatini baholash

Maqsadli tayanch doktorantura

1

Sattarov A.

05.09.07-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Irrigatsiya tizimlaridagi suv olish inshootlarining gidravlik parametrlarini asoslash