Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Самиев Л

PhD, доцент

05.09.07- “Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси”

Дарё чўкиндиларининг ирригацион тизимларида тақсимоти динамикаси ва бошқариш технологиялари

2

Отахонов М.

мустақил тадқиқотчи

05.09.07-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Суғориладиган майдонлардаги очиқ зовурларни гидравлик ҳисобини такомиллаштириш

3

Аллаёров Д.

мустақил тадқиқотчи

05.09.07-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

Тупроқ ўзанли каналларнинг гидравлик самарадорлиги ва эксплотацион ишончлилигини баҳолаш

4

Атакулов Д.

мустақил тадқиқотчи

05.09.07-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

Ўзандаги деформацион жараёнларни ГАТ асосида баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш

5

Бабажанов Ф.

таянч доктарант

05.09.07-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

Дарё чўкиндиларининг “дарё-канал-экин майдони” тизимида тақсимоти ҳисобини  такомиллаштириш

6

Жонқобилов С.

таянч доктарант

05.09.07-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

“Гидравлик зарба тўлқини тарқалиш тезлигини икки компонентли суюқлик оқимида ҳисоблашни такомиллаштириш

7

Хошимов С.

таянч доктарант

05.09.07-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

Сув омборларида лойқа чўкиндиларни тозалаш усулини такомиллаштириш (Чортоқ сув омбори мисолида)