Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

 

 

 

 

 

1.

Ахмеджонов Д.Г.

т.ф.н.

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Интерполимер комплекцидан фойдаланилган ҳолда ғўза суғоришида сув тежамкор технологияларнинг илмий асослаш

2.

Саримсақов М.М.

Қ.х.ф.н.

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Ўзбекистоннинг суғориладиган минтақасида мевали боғ ва токзорларни суғоришнинг ресурстежамкор технологияларини илмий амалий асосларини ишлаб чиқиш

3.

Шайманов Н.О.

Докторант

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Суғориладиган далалар юзини эксплуататсион текислашнинг илмий асосларини такомиллаштириш

4.

Гадаев Н.Н

Ассистент

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Полимер қувур мосламаси ёрдамида ғўза суғорилишида сувтежамкор технологияларини ишлаб чиқиш

5

Ғуломов С.Б.

Ассистент

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Надежност систем низконапорного капелного орошения

 

Жуманов А.

Докторант

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Improvement of watering of fruit plants in foothill zones

 

Уринбаев С.

Докторант

06.01.02 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Scientific basis for the safe attraction of collector-drainage water for increasing the water availability of irrigated lands susceptible to salinization