Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1.

Маматалиев А.Б.

Доцент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Сурхон-Шеробод воҳасининг суғориладиган саҳро-қумли тупроқлари шароитида мойли

экинларни томчилатиб суғориш

2.

Ботиров Ш.

Доцент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Сурхондарё вилояти шароитида истиқболли ғўза навларининг илмий асосланган парваришлаш технологияси.

3.

Ишчанов Ж.

Ассистент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Хоразм воҳаси ерлари мелиоратив ҳолатига табиий-иқлим шароитлар ўзгаришининг таъсири таҳлили ва башорати

4.

Уразбаев И.К.

Ассистент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Применение фитомелиоративных мероприятий при улучшении мелиоративного состояния засоленных земель в низовьях Амударьи

5.

Юлчиев Д.

Ассистент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Фитомелиоратив тадбирларни қўллаш орқали шўрланган ерларнинг самарадорлигини ошириш ва шўр ювишда дарё сувларини иқтисод қилиш.

6.

Азизов Ш.

Ассистент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Қишлоқ хўжалиги экинларини томчилатиб суғориш тизимини такомиллаштириш

7.

Мардийев Ш.

Ассистент

06.01.02.Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Турли шўрланган тупроқларда ғўза баргидаги туз ионлари миқдорини аниқлаш услубини ишлаб чиқиш (Хоразм вилояти мисолида)