Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Mamataliev А.B.

Dotsent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Surxon-Sherobod vohasining sug‘oriladigan sahro-qumli tuproqlari sharoitida moyli

ekinlarni tomchilatib sug‘orish

2.

Botirov Sh.

Dotsent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Surxondaryo viloyati sharoitida istiqbolli g‘o‘za navlarining ilmiy asoslangan parvarishlash texnologiyasi.

3.

Ishchanov J.

Assistent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Xorazm vohasi yerlari meliorativ holatiga tabiiy-iqlim sharoitlar o‘zgarishining ta’siri tahlili va bashorati

4.

Urazbaev I.K.

Assistent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Применение фитомелиоративных мероприятий при улучшении мелиоративного состояния засоленных земель в низовьях Амударьи

5.

Yulchiev D.

Assistent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Fitomeliorativ tadbirlarni qo‘llash orqali sho‘rlangan yerlarning samaradorligini oshirish va sho‘r yuvishda daryo suvlarini iqtisod qilish.

6.

Azizov Sh.

Assistent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini tomchilatib sug‘orish tizimini takomillashtirish

7.

Mardiyev Sh.

Assistent

06.01.02.Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Turli sho’rlangan tuproqlarda g’o’za bargidagi tuz ionlari miqdorini aniqlash uslubini ishlab chiqish (Xorazm viloyati misolida)