Tadqiqotchilar

T/r

F.I.SH

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Mamataliyev A.B.

Dotsent

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Sug’oriladigan sahro-qum tuproqlar sharoitida asosiy va takroriy ekinlarni tomchilatib sug’orish texnologiyasi (Surxon-Sherobod vohasi misolida)

2.

Botirov Sh.Ch.

Dotsent

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Rayonlashtirilgan (andoza), istiqbolli va yangi o’rta-ingichka tolali g’o’za navlarining parvarishlash agrotadbirlari tizimini ilmiy asoslash va amaliyotga joriy etish.

3.

Yulchiyev D.G.

Assistent

06.01.02. Meliorat-siyava sug’orma dehqonchilik

“Xorazm viloyatining sug‘oriladigan maydonlari sho‘rlanish darajasini tezkor baholash uslubini takomillashtirish

4.

Ishchanov J.K.

PhD Dotsent

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Xorazm vohasi yerlari meliorativ holatiga tabiiy-iqlim sharoitlar o’zgarishining ta’siri tahlili va bashorati

5.

Mardiyev Sh. X.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

G’o’za navlarining suv almashinuv xususiyatlari va mahsuldorligiga sho’rlanishning ta’siri.

6.

Hayitova M.S.

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Irrigatsiya eroziyasiga moyil yerlarda g‘o‘zani sug‘orish texnikasi elementlarini asoslash (Toshkent viloyati misolida)

7.

Malikov E.

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Takroriy ekinlarni sug‘orishda kollektor-drenaj suvlaridan foydalanish texnologiyasini takomillashtirish (Sirdaryo viloyati misolida)”

8.

Dustnazorova S

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siyava sug’orma dehqonchilik

Toshkent viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlari sharoitida soyani yomg'irlatib sug'orish usulining samaradorligini baholash

9.

Narzullayev J.J.

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

“Turli muddatlarda ekilgan gulkaramni yomg‘irlatib sug‘orish tartibining samaradorligini baholash” (Chirchiq-Ohangaron vodiysi misolida)

10.

Abdukarimov A.B

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

G‘o‘zani tomchilatib sug‘orish usulidagi maqbul sug‘orish tartibi va texnikasi elementlari(Chirchiq-Ohangaron vodiysi misolida)

11.

Xamidov A.M.

Tayanch doktorant

06.01.02. Melioratsiya va sug’orma dehqonchilik

Orolbo‘yi mintaqasida g‘o‘zani tomchilatib sug‘orish usulini sug‘oriladigan yerlarning meliorativ rejimiga ta’sirini baholash

12.

Karimova M.

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Sho'rlangan tuproqlarda g'o'zani tomchilatib sug'orishning samadorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish (Qashqadaryo viloyati misolida)

13.

Ergashev J.

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Qashqadaryo daryosi havzasidagi iqlim o'zgarishi sharoitida qurg'oqchilikni baholash va bashorat qilish

14.

Burxonova M.

Tayanch doktorant

06.01.02. Meliorat-siya va sug’orma dehqonchilik

Sabzavot ekinlarini yomg‘irlatib sug‘orishning ilmiy asoslangan texnologiyasini ishlab chiqish