Ilmiy ishlar

Ilmiy tadqiqot ishlar mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

1.

Suv xo’jaligi tashkilotlarida mehnat muhofazasini boshqarishning elektron tizimini ishlab chiqish

Qulay mehnat sharoitining yaratish yoki yaxshilash nafaqat insonlarning baxtsiz hodisalar tufayli jaroxatlanishlarning kamayishiga olib keladi, balki ijtimoiynatijalarga, jumladan, mehnatkashlarning sog‘lig‘ini yaxshilashga o‘z ishidan mamnunlik darajasini oshishiga, mehnat intizomini mustahkamlashga, mehan tunumdorligini oshishiga va o‘z o‘rnida iqtisodiy samaradorlikning ham o‘sishiga zamin yaratadi.