Tadqiqotchilar

Professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar

F.I.SH

Ilmiy darajasi,

unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Maxsudov Po‘lat Maxsudovich

Doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

“Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy metodik tayyorlash texnologiyasi”

2

Jumanov Alisher Asatullaevich

Tayanch doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

“Talabalarda kasbiy kompetentsiyalarni fanalararo integrativ yondashuv asosida takomilashtirish” (texnika oliy ta’lim muassasalari misolida)

3

Tuychiev Xayrullo Ergashovich

Tayanch doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

“Bo‘lajak muxandislarning texnika oliy ta’lim muassasasiga pedagogik moslashish tizimini takomillashtirish” (texnika oliy ta’lim muassasalari misolida)”

4

Jo‘raeva Gulbaxor Abdugaffarovna

Tayanch doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

Kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish

5

Yаrova Sevara Boxodir qizi

Tayanch doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

“Bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlashda innovatsion hamkorlikni tashkil etishning metodik ta’minotini takomillashtirish (texnika oliy ta’lim muassasalari misolida)”

6

Mamataliyeva Mohinur Ilhom qizi

Tayanch doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

Мaxsus fanlarni o`qitishda talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi.

7

Amirqulov Xayriddin Qoplon o`g`li

Tayanch doktorant

13.00.05

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

Ma`sofaviy ta`lim vositasida oliy ta`lim muassasalari talablarida grafik kompetentlikni rivojlantirish ( chizma geometriya fan misolida )