Tadqiqotchilar

Professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar

F.I.Sh

Ilmiy darajasi,

unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Mustafоyeva Durdona Asilovna

Tayanch doktorant

13.00.09

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

Maxsus fan o’qituvchilarning kasbiy va pedagogik kompetentligini rivojlantirish (malaka oshirish tizimida)

2.

Jumanov Alisher Asatullayevich

Tayanch doktorant

13.00.09

Kasb hunar ta’lim nazariyasi va metodikasi

“Talabalarda kasbiy kompetentsiyalarni fanalararo integrativ yondashuv asosida takomilashtirish” (texnika oliy ta’lim muassasalari misolida)