Ilmiy ishlar

Ilmiy tadqiqot ishlar mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

1.

«Andijon suv ombori birinchi GES ni xavfsizlik deklaratsiyasini ishlab chiqish» 

Andijon suv ombori birinchi GES  xavfsizlik deklaratsiyasini ishlab chiqish.

Andijon suv ombori qoshidagi birinchi GES  xavfsizlik deklaratsiyasi ishlab chiqiladi. GES ni xavfsiz va samarali boshqarish orqali gidrotexnik inshootlarning samaradorligi oshiriladi. 

Andijon suv ombori qoshidagi birinchi GES  xavfsizlik deklaratsiyasi ishlab chiqiladi va GES ekspluatatsiyasi boshqarmasida joriy etiladi.

Ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari ilmiy-amaliy anjumanlarda va ilmiy jurnallarda nashr etiladi.