Bakalavriatura yo'nalishlari

Bakalaviatura:

Shifr

Nomi

Izoh

1

60812300

Suv xojaligi va melioratsiya

         “Suv xoʼjaligi va melioratsiya taʼlim yoʼnalishi resurs tejamkor texnologiyalar va ekologik talablarni eʼtiborga olgan holda takomillashgan meliorativ tizimlarni loyihalashning nazariy asoslari va usullari boʼyicha talabalarning bilim, koʼnikma va kasbiy malakalarini shakllantiradi, oʼquv, ijtimoiy va shaxsiy kompetentsiyalarini rivojlantiradi va mustahkamlaydi.

Oʼquv jarayoni quyidagilarga yoʼnaltirilgan: qishloq xoʼjaligi ishlab chiqarishida yerlar melioratsiyasining roli, ehtiyojlari va resurslarini baholash; turli tabiiy-xoʼjalik sharoitlarda melioratsiyaning oqilona turlari, uslublari va usullarini asoslash; zamonaviy meliorativ tizimlarni loyihalash va muhandislik hisoblashlar boʼyicha nazariy asoslarni va amaliy koʼnikmalarni egallash; yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda iqtisodiy samarador va ekologik xavfsiz loyiha yechimlarini tatbiq qilish.

2

60812600

Meliorativ gidrogeologiya

       Meliorativ gidrogeologiya ta’lim yo‘nalishi irrigatsiya va melioratsiya ta’lim sohasi tarkibida bo‘lib, unda litosferaning yuqori qismiga joylashgan yer osti suvlari zaxiralari va resurslarini qidirib topish, ishlatish va uni muhofazalash, yer osti suvlarida bo‘ladigan sifat va miqdoriy o‘zgarishlarini monitoringini olib borish, hamda bu o‘zgarishlarga ta’sir etuvchi omillarni baholash va bashorat qilishga, gidromeliorativ tizimlar va suv tortib olish quduqlari zonasida kechadigan antropogen jarayonlarni taxlil qilish, yer osti suvlarini ichimlik suvi sifatida qo‘llash, Yer osti suvlarini yerlarning meliorativ holatiga ta’sirini o‘rganish, uni yaxshilash va yerlarni meliorativ holatini yaxshilashga yo‘naltirilgan.

3

60813000

Suv xo`jaligida innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish

         Ushbu ta`lim yo`nalishi - fan, texnika va ta`lim sohasidagi ta`lim yo`nalishi bo`lib, u qishloq xo`jaligi ekinlarini sug’orishda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, yangi, zamonaviy ilg’or suv tejamkor texnologiyalar (tomchilatib, yomg’irlatib, tuman hosil qilib, ko`chma egiluvchan quvurlardan foydalanib, egatlarga plyonka to`shab sug’orish, suv o`lchash va taqsimlashni avtomatlashtirish, dispetcherlangan holda boshqarish usullari)ni qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishiga joriy etish, mintaqamizda kuzatilayotgan suv tanqisligi sharoitida ichki suv zaxiralaridan oqilona foydalanish, mavjud muammolarni hal etishda ilg’or innovatsion texnologiyalarning afzalliklari, ulardan foydalanilganda qishloq va suv xo`jaligida erishiladigan iqtisodiy samaradorlik, fermer xo`jaliklarida jahonning zamonaviy ilg’or suv tejamkor texnologiyalarni qo`llash usullarini o`rganadi. Ushbu talim yo’nalishini yanada rivojlantirish maqsadida yangi zamonaviy fanlar kiritildi yani «Resurs tejamkor sugorish texnologiyalari», “Gidromeliorativ tizimlarida injinerlik servis xizmati”, “Gidromeliorativ tizimlaridan foydalanishni avtomatlashtirish”, “Melioratsiya tizimlarida innovatsion texnalogiyalardan foydalanish” mutaxasislik fanlari shakillantirildi.

4

60530800

Gidrologiya (daryo va suv omborlari gidrologiyasi)

          Suv xo‘jaligi sohasidagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, asosan suv omborlari va quruqlikdagi boshqa suv manbalarida kompleks tadqiqotlar olib borish uchun mo‘ljallangan usullar va vositalarni, suv resurslari muammolarini tahlil qilish, tabiiy va antropogen hodisalar keltirib chiqargan ularning miqdoriy va sifatiy o‘zgarishlarini baholash va bashorat qilishni quruqlik suvlaridan ekologik xavfsiz foydalanish, ularni qurib qolishdan va ifloslanishdan muhofaza qilish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishni, qurilish bo‘yicha loyihalar va suvni asrash choralarini rejalashtirish uchun gidrologik va suv xo‘jaligi hisoblashlarini, rejimli gidrologik choralarni tashkil etish va olib borishni, amaliy gidrologik bashoratlarni amalga oshirish kabi samarali jarayonlarini ta’minlashga yo‘naltirilgan metodlar va vositalar majmuini qamrab oladi.

5

60112400

Professional ta’lim: Suv xo‘jaligi va melioratsiya

        Fan, texnika va ta’lim sohasidagi ta’lim yo‘nalish bo‘lib, u o‘quv fanlari, vositalari, uslublari va pedagogik faoliyatning usullarini hamda tarkibiga sug’oriladigan yerlardan yuqori hosil olish maqsadida, yer va suv resurslaridan mukammal foydalanish, yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, mukammal suv xo‘jaligi, gidromeliorativ tizimlarni va inshootlarni barpo qilish va ekspluatatsiya qilishga kasbiy ko‘nikmaga yo‘naltirilgan metodlar va vositalar majmuini qamrab oladi. Kasbiy faoliyat ob’ektlari – ta’lim jarayonida mos kasb-hunar kollejlaridagi o‘quv-tarbiya jarayoni, suv resurslari, xo‘jalik va ichimlik extiyojlari uchun suv ta’minoti tizimlari, gidromeliorativ tizimlarni boshqarish ob’ektlari kiradi.

6

60720600

Materiallarshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi

        Elektr energetika sohasidagi yangi materiallar olish tizimlari, elektr ta’minoti tarmoqlaridagi yangi materiallar, ichki irrigatsiya va melioratsiya tizimlaridagi yangi materiallar suv ta’minoti tarmoqlarining energetik tizimlarini yangilashdagi materiallar, noan’anaviy energiya manbari va tizimlari, elektrotexnologik ukunalarni asosini tashkil etuvchi materiallar va materiallar texnologiyasini o‘rganishga yo‘naltirilgan

7

60812400

Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarni  mexanizatsiyalashtirish

         Fan va texnika sohasidagi ta’lim yo‘nalish bo‘lib, fan va texnika sohasidagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, u suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini bajarish jaryonlarini mexanizatsiyalash, texnik vositalar va texnologiyalar, melioratsiya, qurilish mashinalarini va jihozlarini takomillashtirish, meliorativ mashinalardan ratsional foydalanish, servis xizmati ko‘rsatishning tashkiliy masalalar yechimlarini zamonaviy innovatsion konsepsiyalari asosida ishlab chikish, suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish jarayonlarida injenerlik hisoblari, mashinalardan foydalanish jarayonlarini tahlil qilish, suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini bajarishda foydalaniladigan melioratsiya va qurilish mashinalari va jihozlarini muhandislik hisoblari, suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini bajarishda foydalaniladigan  melioratsiya va qurilish mashinalariga servis xizmat ko‘rsatish, ishchi jihozlarining almashuvi, ta’mirlash strategiyasini belgilash  bilan bog‘lik kompleks masalalar  majmuasini kamrab oladi.

8

61020200

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi

          Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi  ta’lim yo‘nalishi hayotiy faoliyatda inson xavfsizligini ta’minlash, inson hayoti va faoliyati uchun qulay texnosferani (inson tomonidan shakllantirilgan muhit) shakllantirish, atrof muhitga texnogen ta’sirlarni minimallashtirish, zamonaviy texnik vositalardan, nazorat usullaridan va prognozlardan oqilona foydalanish hisobiga inson hayoti va sog‘lig‘ini asrash, zamonaviy texnik vositalardan xavfsiz foydalanishni bilish masalalarini qamrab oladi.

9

60713300

Aerokosmik texnologiyalar va barqaror rivojlanish (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

        Ushbu ta’lim yo’nalishi orqali talabalar milliy iqtisodiyotning turli sohalari va tarmoqlarida barqaror rivojlanishga erishish uchun aerokosmik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ushbu dastur aerokosmik texnologiyalar, global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimi (GNSS), masofadan zondlash (Erdas Imagine asosidagi amaliy mashg’ulotlar), geografik axborot tizimlari (ArcGIS/ArcGIS Pro, QGIS asosidagi amaliy mashg’ulotlar), IoT, mashinani o’rganish, chuqur o’rganish, sun’iy intellekt, atrof-muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish kabi muhim fanlarni o’z ichiga olgan bo’lib, Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq sohalarda global muammolarni hal qilish uchun eng yaxshi amaliyotlarni ishlab chiqishda foydalaniladi.