Тадқиқотчилар

Профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар

Ф.И.Ш

Илмий даражаси,

унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Мустафаева Дурдона Асиловна

Таянч докторант

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

Махсус фан ўқитувчиларнинг касбий ва педагогик компетентлигини ривожлантириш (малака ошириш тизимида)

2

Жуманов Алишер Асатуллаевич

Таянч докторант

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

“Талабаларда касбий компетентсияларни фаналараро интегратив ёндашув асосида такомилаштириш” (техника олий таълим муассасалари мисолида)