Тадқиқотчилар

T.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Рўзиев И.М.                       

Ассистент

06.01.02

Мелиоратив гидрогеологик мониторингини ГАТ технологиялари ёрдамида такомилаштириш (Сирдарё ва Жиззах вилояти мисолида)

2

Қодиров С М

Ассистент

05.09.07

Мавсумий бошқариладиган сув омборларининг шамол тўлқин режими

3

Мансуров С

Ассистент

05.09.07

Мавсумий бошқарилувчи сув омборлари фойдали ҳажми камайишини аниқлаш

4

Жумабоева Г 

Ассистент

05.09.07

Тоғ дарёлари муаллақ оқизиқлари оқимини генетик тахлил қилиш усулларинини тахлил қилиш