To'garaklar

 02.02.2021 683

“Professional ta’lim va jismoniy madaniyat” kafedrasida 2020-2021 o‘quv yillar uchun quyidagi talabalar TIJ dagi ilmiy mavzulari hamda kafedra professor – o‘qituvchilari ilmiy rahbarlari bilan ish olib bormoqda. TIJ nomi “Pedagogik mahorat” deb nomlangan bo‘lib, haftaning har juma soat 15.00 da G bino 212 xonada tashkillashtirilgan.

To‘garakda o‘rganiladigan mavzular

 1. Bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchisining kasbiy kompetentligi.
 2. Professional ta’lim o‘qituvchisining innovatsion faoliyatini rivojlantirishda xorijiy tajribalarning ahamiyati
 3. PTTlari hamda KHMlarida modul tizimi asosida O‘UM yaratish texnologiyasi
 4. Suv xo‘jaligi va melioratsiya soha yo‘nalishidagi KHM lariga pedagogik integratsiya asosida kasb ta’limi o‘qituvchilarini tayyorlash
 5. PTT va KHMlariga o‘quv-metodik va amliy yordam ko‘rsatishni ta’minlash.
 6. Oliy va o‘rta maxsus, kasb hunar ta’limi tizimida o‘zaro hamkorlik ishlarini takomillashtirishda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi
 7. Bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchilarini malakaviy amaliyotlari asosida tashkil etishga integrativ-differensial yondashuv.
 8. Bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchisini tarbiyachilik mahoratini shakllantirish.
 9. “Ustoz-shogird” tizimi asosida bo‘lajak professional ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorgarlini rivojlantirish.
 10. Kasb-hunar ta’limi samaradorligini oshirishda o‘zaro hamkorlik ishlarini takomillashtirish.
 11. Kasb-hunar ta’limida uslubiy ishlarni tashkil etish va takomillashtirish texnologiyasi
 12. Kasb hunar ta’limida nazariy ta’lim va uning tahlili.
 13. PTT va KHM muassasalarida ochiq darslarni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish va hujjatlarini rasmiylashtirish metodikasi.
 14. Dual ta’lim tizimi va uning ahamiyati.
 15. professional ta’limda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini tashkil etishga innovatsion yondashuv.
 16. SHahsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi.
 17. PTT va KHMda o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga yo‘naltirishga tizimli yondashuv.
 18. Kasbiy tarbiya va uning tarkibiy qismlari.
 19. O‘quvchilar o‘z kasbi doirasida bilim, ko‘nikma va malkalarini shakllantirishga texnologik yondashuv.
 20. Professional ta’limning dolzarb pedagogik muammolari va ularni barataraf etish choralari.