To'garaklar

“Pedagogika, psixologiya va o‘qitish metodikasi” kafedrasida 2018-2019 o‘quv yillar uchun quyidagi talabalar TIJ dagi ilmiy mavzulari hamda kafedra professor – o‘qituvchilari ilmiy rahbarlari bilan ish olib bormoqda. TIJ nomi “Pedagogik mahorat” deb nomlangan bo‘lib, haftaning har juma soat 15.00 da G bino 211 xonada tashkillashtirilgan.

To‘g‘arakda o‘rganiladigan mavzular

 1. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituv-chisining kasbiy kompetentligi.
 2. Kasb ta’limi o‘qituvchisining innovatsion faoliyatini rivojlantirishda xorijiy tjribalarning ahamiyati
 3. KHK larida modul tizimi asosida O‘UM yaratish texnologiyasi
 4. Suv xo‘jaligi va melioratsiya soha yo‘nalishidagi KHK lariga pedagogik integratsiya asosida kasb ta’limi o‘qituvchilarini tayyorlash
 5. KHK lariga o‘quv-metodik va amliy yordam ko‘rsatishni ta’minlash.
 6. Oliy va o‘rta maxsus, kasb hunar ta’limi tizimida o‘zaro hamkorlik ishlarini takomillashtirishda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi
 7. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini malakaviy amaliyotlarini asosida tashkil etishga integrativ-differensial yondashuv.
 8. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchisini tarbiyachilik mahoratini shakllantirish.
 9. “Ustoz-shogird” tizimi asosida bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorgarlini rivojlantirish.
 10. Kasb-hunar ta’limi samaradorligini oshirishda o‘zaro hamkorlik ishlarini takomillashtirish.
 11. Kasb-hunar ta’limida uslubiy ishlarni tashkil etish va takomillashtirish texnologiyasi
 12. Kasb hunar ta’limida nazariy ta’lim va uning tahlili.
 13. O‘MKHT muassasalarida ochiq darslarni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish va hujjatlarini rasmiylashtirish metodikasi.
 14. Dual ta’lim tizimi va uning ahamiyati.
 15. Kasb-hunar ta’limida o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini tashkil etishga innovatsion yondashuv.
 16. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi.
 17. Kasb-hunar kollejlarida o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga yo‘naltirishga tizimli yondashuv.
 18. Kasbiy tarbiya va uning tarkibiy qismlari
 19. O‘quvchilar o‘z kasbi doirasida bilim, ko‘nikma va malkalarini shakllantirishga texnologik yondashuv
 20. Kasb-hunar ta’limining dolzarb pedagogik muammolari va ularni baratarf etish choralari.