O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma'lumot

1

Fizika 

Fizika fanining asosiy vazifasi talabalarga fizikaviy qonuniyatlarni, modellarni, gippotezalarni, fizik xodisalarni tushuntirish, buyuk olimlar o'tkazgan tajribalarni va nazariy xulosalarni olamning xozirgi zamon ilmiy manzarasini talabalar tasavvurida xosil qilish.

2

Kimyo

Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlarini o'rgatadi.

3

Analitik kimyo . Fizik-kolloid kimyo

Anorganik, fizkolloid kimyoning qonun va qonuniyatlarini analitik kimyoning sifatiy va miqdoriy tarkibining asoslarini o'rgatadi.