Тўгараклар

«Педагогика, психология ва ўқитиш методикаси» кафедрасида 2018-2019 ўқув йиллар учун қуйидаги талабалар ТИЖ даги илмий мавзулари ҳамда кафедра профессор – ўқитувчилари илмий раҳбарлари билан иш олиб бормоқда. ТИЖ номи «Педагогик маҳорат» деб номланган бўлиб, ҳафтанинг ҳар жума соат 15.00 да Г бино 211 хонада ташкиллаштирилган.

Тўғаракда ўрганиладиган мавзулар

 1. Бўлажак касб таълими ўқитув-чисининг касбий компетентлиги.
 2. Касб таълими ўқитувчисининг инновацион фаолиятини ривожлантиришда хорижий тжрибаларнинг аҳамияти
 3. КҲК ларида модул тизими асосида ЎУМ яратиш технологияси
 4. Сув хўжалиги ва мелиорация соҳа йўналишидаги КҲК ларига педагогик интеграция асосида касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш
 5. КҲК ларига ўқув-методик ва амлий ёрдам кўрсатишни таъминлаш.
 6. Олий ва ўрта махсус, касб ҳунар таълими тизимида ўзаро ҳамкорлик ишларини такомиллаштиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси
 7. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини малакавий амалиётларини асосида ташкил этишга интегратив-дифференциал ёндашув.
 8. Бўлажак касб таълими ўқитувчисини тарбиячилик маҳоратини шакллантириш.
 9. «Устоз-шогирд» тизими асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий фаолиятга тайёргарлини ривожлантириш.
 10. Касб-ҳунар таълими самарадорлигини оширишда ўзаро ҳамкорлик ишларини такомиллаштириш.
 11. Касб-ҳунар таълимида услубий ишларни ташкил этиш ва такомиллаштириш технологияси
 12. Касб ҳунар таълимида назарий таълим ва унинг таҳлили.
 13. ЎМКҲТ муассасаларида очиқ дарсларни инновацион технологиялар асосида ташкил этиш ва ҳужжатларини расмийлаштириш методикаси.
 14. Дуал таълим тизими ва унинг аҳамияти.
 15. Касб-ҳунар таълимида ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятини ташкил этишга инновацион ёндашув.
 16. Шахсга йўналтирилган таълим технологияси.
 17. Касб-ҳунар коллежларида ўқувчиларни касбий фаолиятга йўналтиришга тизимли ёндашув.
 18. Касбий тарбия ва унинг таркибий қисмлари
 19. Ўқувчилар ўз касби доирасида билим, кўникма ва малкаларини шакллантиришга технологик ёндашув
 20. Касб-ҳунар таълимининг долзарб педагогик муаммолари ва уларни баратарф этиш чоралари.