Тўгараклар

Гидрология ва гидрогеология кафедрасида "Ёш гидролог" талабалар илмий жамиятини (ТИЖ) мавжуд. 2018-2019 ўқув йилида кафедранинг профессор-ўқитувчилари раҳбарлигида талабалар ТИЖнинг қуйидаги ишларини режалаштиришган:

1.Абдувакилов Абдулазиз. - Чотқол дарёсининг оқимини йил ичида тақсимланиши. Илмий раҳбар: ассистент Кодиров С.М.

2. Абдураҳмонов Музаффар. - Зарафшон дарёсининг гидрологик режимига антропоген омиллар таъсири: Илмий раҳбар доцент Д. Назаралиэв.

3. Шодмонов Азиз. - Ҳисорак сув омборига қуйилаётган дарёлар оқимини узоқ муддатли прогнозлаш. Илмий раҳбар: доцент Гаппаров Ф.А.

4. Абрахматов Ислом. - Тупаланг сув омбори объектларининг сув ўтказиш имкониятларини аниқлаш. Илмий маслаҳатчи: доцент Каримов С.К.

5. Пирмонов Синдор. - Қорабог ъсув омбори косасидан филтратсия коэффитсиэнтини аниқлаш. Илмий маслаҳатчи: доцент Юсупов Г.У.

6. Раҳматов Азизбек. – Подшаота дарёси ҳавзасидаги кичик сув омборларини гидрологик лойиҳалаш. Илмий раҳбар: доцент Гаппаров Ф.А.

7.Фарҳодов Алишер. - Тудакул сув омбори таъсири остида ер ости сувлари режимини ўзгартириш. Илмий раҳбар: ассистент Кувватов Д.А.

8. Абдусаметов Аброр. - ГАТ технологиясидан фойдаланган ҳолда Чотқол дарёси ҳавзасини аниқлаш. Илмий маслаҳатчи: доцент Каттақулов Ф.С.

9. Иброҳимов Илхом. - Оҳангарон дарёси ҳавзасида гидротехник иншоотлар ишлаб чиқариш қувватларини миқдорий баҳолаш. Илмий маслаҳатчи: ассистент Жумабаэва Г.З.

10.Норимбоэв Фарҳод. - Чирчиқ дарёси ҳавзасида табиий омиллар таъсири остида дарё оқимининг ўзгариши. Илмий маслаҳатчи: профессор Фатхуллаев А.М.

Тўгарак тасдиқланган режага мувофиқ ташкил этилади. Ўтказилиш жойи - Г-107 хона.