Ўқитиладиган фанлар

Фаннинг номи

Фан хақида қисқача маълумот

1

Физика

Физика фанининг асосий вазифаси талабаларга физикавий қонуниятларни, моделларни, гиппотезаларни, физик ходисаларни тушунтириш, буюк олимлар ўтказган тажрибаларни ва назарий хулосаларни оламнинг хозирги замон илмий манзарасини талабалар тасаввурида хосил қилиш.

2

Кимё

Кимёнинг асосий тушунча ва қонунларини ўргатади.

3

Аналитик кимё . Физик-коллоид кимё

Анорганик, физколлоид кимёнинг қонун ва қонуниятларини аналитик кимёнинг сифатий ва миқдорий таркибининг асосларини ўргатади.