1. Гиёхвандлик ва токсикомания

2. Соғлом турмуш тарзи асослари тушунчаларини шакллантириш

3. Kasb-hunar egallashning ijtimoiy-tarixiy va metodologik muammolari

4. Касб та‟лими тизимида педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш шарт-шароитлари

5. Кадрларни касбий тайёрлаш сифатига та‟сир қилувчи омиллар

6. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва кучли фуқаролик жамияти барпо этишдан келиб чиққан ҳолда таълим мақсадларини белгилаш

7. Педагогик мулоқот маданияти

8. Тарбиявий ишларни амалга оширишда педагогик техника, педагогик маҳорат ва унинг асосий тамойиллари

9. «Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиоратсияси» фанидан “Суғориш далаларини текислаш” мавзусини ўқитишда интерфаол методлардан фойдаланиш.

10. Касб таълимининг замонавий ташкилий шакллари

11. Давлат та‟лим стандартлари

12. О‟збекистонда касб та‟лимини ривожлантириш ва хорижий тажрибалардан фойдаланиш

13. Касбий фанларни ўқитишда мўдилаштирувчи ўйин метўдларидан фойдаланиш усуллари