Тадқиқотчилар

02.02.2021 675

Профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар

Ф.И.Ш

Илмий даражаси,

унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Махсудов Пўлат Махсудович

Докторант

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

“Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий методик тайёрлаш технологияси”

2

Жуманов Алишер Асатуллаевич

Таянч докторант

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

“Талабаларда касбий компетентсияларни фаналараро интегратив ёндашув асосида такомилаштириш” (техника олий таълим муассасалари мисолида)

3

Туйчиев Хайрулло Эргашович

Таянч докторант

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

“Бўлажак мухандисларнинг техника олий таълим муассасасига педагогик мослашиш тизимини такомиллаштириш” (техника олий таълим муассасалари мисолида)”

4

Жўраева Гулбахор Абдугаффаровна

Таянч докторант

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

Компетенциявий ёндашув асосида талабаларнинг ижодий қобилиятларини такомиллаштириш

5

Ярова Севара Боходир қизи

Стажиёр тадқиқотчи

13.00.05

Касб ҳунар таълим назарияси ва методикаси

“Бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларини тайёрлашда инновацион ҳамкорликни ташкил этишнинг методик таъминотини такомиллаштириш (техника олий таълим муассасалари мисолида)”